تبلیغات
فروشگاه گوشت دردشت - دل وقلوه گوسفندی

دل وقلوه گوسفندی

چهارشنبه 13 مرداد 1395
03:15 ب.ظ
علیرضا نوبختی


  دل و قلوه گوسفندی  تازه, همه روزه عصرها

تلفن سفارش:
77934534
آدرس: بزرگراه رسالت , خیابان دردشت  چهار راه گلبرگ , روبروی بانک تجارت  فروشگاه گوشت نوبختی